ליווי משפטי - תמ"א 38 - הריסה ובנית בנין מגורים, הפרויקט בשלב התכנון.

ליווי משפטי - תמ"א 38 - הריסה ובניה - בנין מגורים - הפרויקט בשלב התכנון