ליווי משפטי - 19 יחידות - בבנין מגורים ברח' החלוצים בבני ברק, הפרויקט נמצא בשלב התכנון.

ליווי משפטי - 19 יחידות - בנין מגורים - רחוב החלוצים, בני ברק - בשלב התכנון.