ליווי משפטי - קבוצת רכישה, רכשו קרקע מרמ"י לבניית 19 יחידות דיור - הפרויקט הושלם בהצלחה.

ליווי משפטי - קבוצת רכישה, רכשו קרקע מרמ"י לבניית 19 יחידות דיור - הפרויקט הושלם בהצלחה.