21 יחידות - רחוב פרנקפורטר, פתח תקווה


ליווי משפטי - תמ"א 38 - הריסה ובניה. הפרויקט במהלך ביצוע.

ליווי משפטי - תמ"א 38 - הריסה ובניה. הפרויקט במהלך ביצוע.