ייזום ארגון וניהול קבוצת רכישה של 31 יחידות דיור - הפרויקט הושלם בהצלחה.

ייזום ארגון וניהול קבוצת רכישה של 31 יחידות דיור. הניהול כלל את כל שלבי הפרויקט: רכישה, תכנון והתיאום, מימון, ביצוע והמסירה. הפרויקט הושלם בהצלחה.