34 יחידות - מעלה אפרים


ליווי משפטי - קבוצת רכישה, הפרויקט בביצוע.

ליווי משפטי - קבוצת רכישה. הפרויקט בביצוע.