ליווי משפטי - קבוצת רכישה, רכשו קרקע מרמ"י לבניית 34 יחידות דיור - בשלב התכנון.