ליווי משפטי תמ"א 38 - הריסה ובניה. הפרויקט הושלם בהצלחה.

ליווי משפטי - תמ"א 38 - הריסה ובניה. הפרויקט הושלם בהצלחה.