ליווי משפטי - 42 יחידות - קרית ארבע - פסגת ממרא. הפרויקט הושלם בהצלחה.

ליווי משפטי - 42 יחידות - קרית ארבע - פסגת ממרא. הפרויקט הושלם בהצלחה. ליווי משפטי לקבוצת רכישה הליווי כלל את כל שלבי הפרויקט: רכישה, תכנון והתיאום, מימון, ביצוע והמסירה. הפרויקט הושלם בהצלחה.