ליווי משפטי - קבוצת רכישה. הפרויקט בשלב השיווק והתכנון.

ליווי משפטי - קבוצת רכישה. 48 יחידות. הפרויקט בשלב השיווק והתכנון.